Muzikoterapija

Oduvijek se smatralo kako je glazba hrana za dušu, emocije i tijelo.

Koliko je glazba bila moćna prije mnogo tisuća godina pokazuju i dijelovi svetih knjiga „i kad bi Božji duh napao Saula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Saulu bilo bolje i zao duh bi odlazio od njega“ (Biblija)

Grčki filozofi smatrali su da glazba ima natprirodne moći, da potiče sklad neba i zemlje, te da predstavlja neopisiv način uživanja.

Drevni Hebreji primjenjivali su glazbu u mnogim slučajevima tjelesnih i duševnih oboljenja.

Današnja istraživanja pokazuju da ona pomaže u harmonizaciji čitavog tijela, te da ima terapijsku ulogu.

Muzikoterapija je usmjerena na razvijanje potencijala i ponovnog vračanja sposobnosti pojedincima da bi mogli kvalitetnije živjeti…

Dom Zlatna jutra